Senarai BIRO

Strategi baharu

Penubuhan lima (5) Biro Pengilang:

Biro Pelaburan & Kewangan

Menjana dana Persatuan selari dengan kemajuan ekonomi ahli-ahli PENGILANG melalui pelaburan dan kolaborasi strategik

Biro Keahlian, Kebajikan & Sosial

Meningkat dan mengukuhkan hubungan antara ahli-ahli dan semua pemegang taruh Persatuan

Biro Penerangan & Media IT

Penyebaran maklumat yang cepat & tepat, menerusi lipatan media, kenyataan akhbar dan mempromosi ahli PENGILANG

Biro Latihan, Bimbingan Keusahawanan & Rantaian Industri

Meningkatkan daya kompetitif ahli PENGILANG melalui kualiti, kapasiti, kewangan dan pemasaran

Biro Promosi Perdagangan Tempatan & Antarabangsa

Meningkatkan pasaran ahli PENGILANG di dalam dan luar negara melalui program promosi dan aktiviti seperti misi perdagangan, dan penyertaan dalam pameran perdagangan