PRE-REGISTER AS MEMBER

You can fill the membership form or just download the PDF here.

Fields marked with an * are required
  1. Tuan/Puan bersetuju untuk membuat pendaftaran awal sebagai Ahli Persatuan Pengilang & Industri Perkhidmatan Bumiputra Malaysia (PPIPBM)
  2. Pihak Sekretariat akan menghubungi syarikat Tuan/puan untuk melengkapkan pendaftaran penuh dalam tempoh 48 jam.
  3. Syarikat diminta bersedia dengan dokumen-dokumen sokongan yang akan diminta oleh pihak Sekretariat.
  4. Kelulusan pendaftaran syarikat adalah berdasarkan kelulusan mesyuarat Jawatankuasa PPIPBM.